Duszpasterze

Proboszcz parafii
ks. prałat Marek Mętrak, w parafii od 2006 r.

Rezydent
ks. Marek Dobrzyński, w parafii od 2014 r.