Od 19 czerwca do 2 września
kancelaria parafialna będzie czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-17.15

Nabożeństwa czerwcowe

• w niedziele o godz. 18.00

• w dni powszednie o godz. 17.00