Słowo na niedzielę

MIŁOSIERDZIE PANA

Zmartwychwstały Pan przychodzi do swoich uczniów z przesłaniem Pokoju i Miłości Pokój Wam. Pierwsze spotkanie z uczniami to niewyobrażalna obietnica władzy nad ludzkim grzechem. Druga Niedziela Wielkanocy to wielkie święto Bożego Miłosierdzia objawiającego się w tajemnicy przebaczenia, które spływa do naszych serc w sakramencie pokuty i pojednania. Ofiara Jezusa na krzyżu i Jego zwycięstwo dały nam dostęp do źródła Bożej łaski. Tajemnica zmartwychwstania to nie tylko tajemnica pustego grobu, ale również misterium naszego pojednania z Bogiem przez Jezusa Chrystusa.

Uwierzyć Zbawicielowi w jego moc to z przekonaniem dziecka Bożego szczerze wyznać Jezu ufam Tobie ! Ufam w Twoje Miłosierdzie, które trwa na wieki. Naszemu wyznaniu wiary w zmartwychwstanie Chrystusa niech towarzyszy wstawiennictwo św. Faustyny, wielkiej orędowniczki Miłosierdzia Pana.