Słowo na niedzielę

Duch Świętości

Ostatnia niedziela okresu paschalnego to radosny dzień Zesłania Ducha Świętego. To wskazanie na dzieło odkupienia człowieka dokonane przez Chrystusa poprzez zwycięstwo nad mocami zła. Udzielenie Ducha wskazuje na nowość dzieła uświęcenia, którego sprawcą jest Duch Pocieszyciel. Umocnieni darem z wysoka apostołowie stali się odważnymi świadkami Chrystusowej Ewangelii.

Chrześcijaństwo jest religią domagającą się przyjęcia całości prawd objawionych, a jednocześnie odpowiedzi na nie życiem moralnym. To zadanie nazywa apostoł Paweł Owocem Ducha wskazując w jednym ze swoich listów: Owocem zaś Ducha jest; miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie ... Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Radość paschalna to radość odnalezionego zbawienia i uzyskania przebaczenia w sakramencie pokuty. Czy skorzystałem z możliwości powrotu dom miłosiernego Boga? Co w moim życiu zmienił gwałtowny wicher z Dnia Pięćdziesiątnicy?