Słowo na niedzielę

WEZWANI PRZEZ PANA

Apostołowie Chrystusa to ci, którzy usłyszeli wezwanie Pana Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. To ludzie, których Bóg zna po imieniu i zaufał im w głoszeniu prawdy o zbawieniu. Misja apostoła to niestrudzone głoszenie w porę i nie w porę : Bliskie już jest królestwo niebieskie. Chrystus powołuje do współpracy ze sobą różnych ludzi i każdemu daje swoja moc, dzięki której apostolskie nauczanie jest skuteczne. Ewangelista wymieniając imiona pierwszych apostołów pragnie ukazać, że na posłannictwie ich życia i ich gorliwości Chrystus pragnie oprzeć swój Kościół , który posłany jest do wszystkich ludów i narodów. To uczniowie Jezusa w każdym czasie i na każdym miejscu swego przebywania mają być przeświadczeni o swym wielkim wybraniu My ludem Pana i jego owcami i z pokorą błagać o nowych robotników na żniwo.