Słowo na niedzielę

ALLELUJA JEZUS ŻYJE

Drodzy Parafianie!
„Nie ma Go tu – Zmartwychwstał” te słowa anioła obwieszcza nam liturgia w dzień największego święta dla chrześcijan, w Wielkanoc. Jezus Chrystus osądzony, zawieszony na krzyżu, umęczony i złożony do grobu zmartwychwstał. Odniósł triumf nad mocami zła i ludzkim grzechem. Niech radość z tego faktu opromienia serce i życie każdego z Was, niech budzi nowe nadzieje, daje poczucie sensu i głębokiej wartości życia. Oto Nowa Pascha Jezusa i nas. Niech zwycięstwo Chrystusa będzie obecne w sercach ludzi dobrej woli. Niech pogłębia się nasza przyjaźń z Tym, Który każdego dnia chce, aby poprzez Eucharystię sprawować misteria zbawienia. Dzień zmartwychwstania Chrystusa niech będzie dniem umiłowania Jego obecności pośród nas w znaku chleba i wina. Niech to będą najserdeczniejsze życzenia świąteczne dla wszystkich parafian.
Ksiądz Proboszcz wraz z kapłanami