Słowo na niedzielę

GODZINA JEZUSA

Do czasu Soboru Watykańskiego II piąta niedziela Wielkiego Postu nosiła nazwę I Niedzieli Męki Pańskiej, ponieważ czytania liturgiczne w swej treści ukazują dramat męki Jezusa. Określają ten czas Jego posłannictwa jako nadejście godziny Syna Człowieczego. Na te godzinę odkupienia wierni przygotowują się poprzez cały okres wielkopostnej pokuty, modlitwy i wyrzeczenia. Jedną z form szczerego pójścia za Jezusem jest praktyka rekolekcji, owego szczerego postawienia sobie pytania o moje osobiste związanie z cierpiącym Chrystusem. Uczestniczyć w Jego Godzinie to przeżyć nie tylko radosny triumf zmartwychwstania, ale to także przejść przez cierpienie, być świadkiem męki i opuszczeniu Jezusa na krzyżu i pójść z niepokojem do Jego Grobu, aby przekonać się, że śmierć została pokonana. Rekolekcje to czas godziny troski o swoje zbawienie. Jezus zaprasza Ciebie byś uczestniczył w Jego godzinie zbawiania świata.